Alates 30€ tasuta tarne!

ESIMESED RABAD TEKKISID 8 000 AASTAT TAGASI

Eesti maagilised rabad

Eestimaa loodus on ainulaadne ja mitmekesine. Rabad ja sood on Eestimaa tõeline väärtus. Raba on maagiline ja ürgne koht, mis tekkis kuskil 8 000 aastat tagasi. Eesti maismaast on lausa 5,5% kaetud rabade ja soodega, turbamaadega aga 22%.

Eesti raba elanikud

See imeline koht on elupaigaks paljudele rabaloomadele ja taimeliikidele. Taimeliikidest on kõige levinumad puhmas kanarbik, pohlad, mustikad, jõhvikad, rabamurakad, sookail ja paljud teised. Puurindelt on esindatud enamasti harilik mänd ja sookask, harvem leidub ka kuuske. Oma teel rabas võid kohata ka selle põliseid elanikke, kelleks on peamiselt selgrootud, kuid ka mõned põdrad, valgejänesed, metskitsed on end seal sisse seadnud.

RABAS VÕID KOHATA PÕTRA

RABATURBA KOGUMASSIST 95% MOODUSTAB VESI

Eesti raba veekogud

Rabaturba kogumassist moodustab kuni 95% vesi. Rabamaastikul on palju erinevaid veekogusid – laukad, älved, jõed, ojad ja rabajärved. Laugaste sügavus võib ulatuda 4-5 meetrini, kuid enamasti jääb see siiski alla kahe meetri. Suuremate laugaste keskel võib olla laukasaari, mis on ümmargused või ovaalsed. Laukasaared võivad olla ujuvad. Suviti on väga värskendav kogemus käia laukas suplemas.

Mine rappa

Matk rabasse on suurepärane viis luua oma igapäevasesse ellu vaheldust ja saada eemale linnamürast. Värskes ja puhtas õhus viibimine ergutab meeli ning aitab lõõgastuda. Paljud rabad on tehtud inimestele lihtsasti ligipääsetavaks laudteedega.

KONTAKT LOODUSEGA ON INIMESE PÕHIVAJADUS

Projekti lühikirjeldus: Aesti Skincare OÜ tegeleb Eesti terviseturbast looduskosmeetika arendamise ja tootmisega. Starditoetuse abil teostatakse turundustegevusi. Projekti eesmärk on üle-eestiline brändi ja toodete tuntuse kasv läbi turunduskommunikatsiooni ehk tarbijates tähelepanu ja huvi äratamine ning ostusoovi tekitamine läbi erinevate turundustegevuste. Projekti tulemusena on viidud ellu turundusplaan ja loodud 2 uut töökohta. Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Toetuse summa on 14959,84 eurot.

Projekti lühikirjeldus: Arendusprojekti üldine eesmärk on suurendada ettevõtte konkurentsivõimet läbi eelduste loomise uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete väljatöötamiseks ja turustamiseks nii sise- kui välisturgudel. Arendusprojekti konkreetseks eesmärgiks on innovaatilistele tehnoloogilistele lahendustele tuginedes töötada välja spetsiifiline kosmeetikatööstuse tooraine töötlemise tehnoloogia. Projekti tulemusena on valminud on spetsiifiliselt kosmeetikatööstuses kasutatava seadme eel- ja põhiprojekt, lisandunud uued tootegrupid, kasvanud ettevõtte konkurentsivõime ja ekspordipotentsiaal.
Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
Toetuse summa on 13990,2 eurot.