Free delivery from €30

WAGENKÜLL CASTLE SPA PACKAGE WITH PEAT BATH AND DOME MASSAGE FOR TWO WITH THE ARRIVAL ON FRI-SAT

210,00

Room in the park house with the arrival on Fri-Sat.

To use and book the experience, please contact Wagenküll Castle Spa, phone +372 766 6390 or info@wagenkull.ee

The Taagepera SPA Castle Complex in Valga County is a unique area with an environmental value, which includes the Art Nouveau-style castle, an a ’la carte restaurant, a luxurious castle spa, a 1930s-style hotel as well as sports and leisure facilities. Wagenküll is all about a full-relaxing holiday.

Wagenküll Lossispa’s excellent relaxing treatments include a peat bath, which deeply warms the body, heals and offers lightness to the soul. Peat contains magnesium and other minerals to help relieve muscle tension and cramps. In addition, peat helps to regulate hormones and levels of brain activity. Due to these properties, peat has a calming effect on the central nervous system and helps to reduce the stress hormone. Peat bath can be enjoyed alone or with company. This is an experience like no other and you are in great danger of getting addicted!

Projekti lühikirjeldus: Aesti Skincare OÜ tegeleb Eesti terviseturbast looduskosmeetika arendamise ja tootmisega. Starditoetuse abil teostatakse turundustegevusi. Projekti eesmärk on üle-eestiline brändi ja toodete tuntuse kasv läbi turunduskommunikatsiooni ehk tarbijates tähelepanu ja huvi äratamine ning ostusoovi tekitamine läbi erinevate turundustegevuste. Projekti tulemusena on viidud ellu turundusplaan ja loodud 2 uut töökohta. Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Toetuse summa on 14959,84 eurot.

Projekti lühikirjeldus: Arendusprojekti üldine eesmärk on suurendada ettevõtte konkurentsivõimet läbi eelduste loomise uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete väljatöötamiseks ja turustamiseks nii sise- kui välisturgudel. Arendusprojekti konkreetseks eesmärgiks on innovaatilistele tehnoloogilistele lahendustele tuginedes töötada välja spetsiifiline kosmeetikatööstuse tooraine töötlemise tehnoloogia. Projekti tulemusena on valminud on spetsiifiliselt kosmeetikatööstuses kasutatava seadme eel- ja põhiprojekt, lisandunud uued tootegrupid, kasvanud ettevõtte konkurentsivõime ja ekspordipotentsiaal.
Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
Toetuse summa on 13990,2 eurot.