Free delivery from €30

Short treatment curse with the hair growth serum

59,90

4 x 50ml
1l hind 299.75€

Estonian hair serum gives fluff to the hair and significantly reduces hair loss as the scalp becomes oily very quickly!

Estonian hair growth serum will help you with having the hair of your dreams.

An effective serum will help you with various problems:

  • Men’s Hair Loss (DHT)
  • Hormonal hair loss in women
  • Hair loss due to aging
  • Spotted baldness (alopecia areata)
  • Severe scalp problems: dandruff, itching, inflammation of the scalp, psoriasis and seborrhea
  • Treatment of brittle and poorly conditioned hair
  • Activates the growth of new hair

We involved several scalp experts during a long-lasting development of Estonia’s hair serum.

Thanks to thorough development work, we were able to create a natural hair growth serum that is able to be absorbed deep into the root canal. Serum reduces scalp inflammation process, promotes the absorption of nutrients into hair follicles and balances the scalp microflora.

Estonian hair serum gives fluff to the hair and significantly reduces hair loss as the scalp becomes oily very quickly!

We recommend using Aesti hair growth serum with Aesti deep cleansing Shampoo – thus the best result can be achieved!

CUSTOMER’S OVERVIEW

FAQ

Projekti lühikirjeldus: Aesti Skincare OÜ tegeleb Eesti terviseturbast looduskosmeetika arendamise ja tootmisega. Starditoetuse abil teostatakse turundustegevusi. Projekti eesmärk on üle-eestiline brändi ja toodete tuntuse kasv läbi turunduskommunikatsiooni ehk tarbijates tähelepanu ja huvi äratamine ning ostusoovi tekitamine läbi erinevate turundustegevuste. Projekti tulemusena on viidud ellu turundusplaan ja loodud 2 uut töökohta. Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Toetuse summa on 14959,84 eurot.

Projekti lühikirjeldus: Arendusprojekti üldine eesmärk on suurendada ettevõtte konkurentsivõimet läbi eelduste loomise uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete väljatöötamiseks ja turustamiseks nii sise- kui välisturgudel. Arendusprojekti konkreetseks eesmärgiks on innovaatilistele tehnoloogilistele lahendustele tuginedes töötada välja spetsiifiline kosmeetikatööstuse tooraine töötlemise tehnoloogia. Projekti tulemusena on valminud on spetsiifiliselt kosmeetikatööstuses kasutatava seadme eel- ja põhiprojekt, lisandunud uued tootegrupid, kasvanud ettevõtte konkurentsivõime ja ekspordipotentsiaal.
Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
Toetuse summa on 13990,2 eurot.