Free delivery from €30

Why peat

Peat is an ancient treasure in Estonian bogs, and is a part of the clean and untouched natural environment. A bog is a place where the air is always fresh, the flora is lush, and the water is an oasis of purity. Peat with a high content of humic substances can only be found in a few places in the bog, and it is considered the best natural medicine for human skin in the world. Peat encompasses the power of the plants that have grown in the bog over the course of millennia and contains an abundance of natural minerals and bioactive substances that are beneficial for human skin. What makes peat so special is the interplay between its bioactive ingredients and natural minerals – a result that is impossible to replicate with any modern technology. The chemical composition of peat has been carefully investigated. According to the current data, peat contains more than 200 substances.

EFFECTS OF PEAT ON YOUR SKIN

Peat is suitable for all skin types. It is especially effective for psoriasis and acne, as well as on aging skin or skin with first signs of aging.

EFFECTS OF PEAT ON YOUR HAIR

Peat is suitable for all hair types. In the case of an oily scalp, peat balances the oil production of the scalp. In the case of a dry and flaky scalp, peat removes the flakes and stimulates the normal functioning of the scalp. Peat products are especially effective for thinning and breaking hair.

EFFECTS OF PEAT ON YOUR BODY

Projekti lühikirjeldus: Aesti Skincare OÜ tegeleb Eesti terviseturbast looduskosmeetika arendamise ja tootmisega. Starditoetuse abil teostatakse turundustegevusi. Projekti eesmärk on üle-eestiline brändi ja toodete tuntuse kasv läbi turunduskommunikatsiooni ehk tarbijates tähelepanu ja huvi äratamine ning ostusoovi tekitamine läbi erinevate turundustegevuste. Projekti tulemusena on viidud ellu turundusplaan ja loodud 2 uut töökohta. Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Toetuse summa on 14959,84 eurot.

Projekti lühikirjeldus: Arendusprojekti üldine eesmärk on suurendada ettevõtte konkurentsivõimet läbi eelduste loomise uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete väljatöötamiseks ja turustamiseks nii sise- kui välisturgudel. Arendusprojekti konkreetseks eesmärgiks on innovaatilistele tehnoloogilistele lahendustele tuginedes töötada välja spetsiifiline kosmeetikatööstuse tooraine töötlemise tehnoloogia. Projekti tulemusena on valminud on spetsiifiliselt kosmeetikatööstuses kasutatava seadme eel- ja põhiprojekt, lisandunud uued tootegrupid, kasvanud ettevõtte konkurentsivõime ja ekspordipotentsiaal.
Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
Toetuse summa on 13990,2 eurot.