Free delivery from €30

DATA PROCESSING AND DIRECT MARKETING (GDPR)

DATA PROCESSING AND DIRECT MARKETING

 

The seller’s processing of data complies with the relevant legislation of Estonia and the European Union.

 

By agreeing to the terms and conditions of the contract, the customer gives their clear and conscious consent to the seller for the processing of their personal data.

 

The seller is the controller of personal data and transmits personal data which are necessary for making payments to the processor Maksekeskus AS.

 

The seller uses the personal data submitted by the customer (incl. name, telephone number, address, e-mail

address) to process the order, make the delivery to the buyer and analyse customer preferences.

 

The seller retains the customer’s bank account number to refund payments to the Customer.

 

The IP address and other network identifiers of a user of the seller’s online store are processed for providing the online store service and for producing web usage statistics.

 

 

In order to have the goods delivered to the customer, the seller needs to transmit the personal data to the delivery service

provider.

 

The seller processes personal data with the consent of the customer and on the basis of an agreement concluded with the customer. The customer has the right to withdraw his or her consent by notifying the customer support by e-mail info@aesti.ee.

 

Upon closure of a customer account, any personal data shall be deleted, unless the retention of the data is required for accounting purposes or for the resolution of consumer disputes.

 

For the customer account to be closed or the personal data to be erased, customer support should be contacted via e-mail info@aesti.ee A response to the request for erasure will be provided within 14 days.

 

The seller will send newsletters and offers to the customer’s e-mail address only if

the customer has entered their e-mail address on the website and expressed their wish

to receive direct mail messages.

 

The customer will be able to opt out of e-mail offers and newsletters at any time by

notifying us by e-mail or by following the instructions in the e-mail containing the offers.

 

The seller is the controller of personal data and transmits personal data which are necessary for making payments to the processor Maksekeskus AS.

 

 

 

Protection of personal data

 

 

The seller implements all necessary measures for the protection of the customer’s personal data. Access to the customer’s personal data for amendment and processing is only provided to authorised persons.

 

Submitted personal data are stored on veebimajutus.ee servers which are located within the territory of the Member States of the European Union or countries that have joined the European Economic Area.

 

Access to submitted personal data is granted to the employees of the online store for resolving technical issues related to the use of the online store and for providing customer support.

 

The seller is the controller of personal data and transmits personal data which are necessary for making payments to the processor Maksekeskus AS.

 

The seller is the controller of personal data and transmits personal data which are necessary for the delivery of the goods to the service provider chosen by the customer. The processors are Eesti Post AS, Itella Estonia OÜ and DHL Estonia AS.

 

Personal data shall be available for accessing and amendment in the user profile in the online store. Personal data related to purchases made without a user account shall be accessible via customer support.

 

 

Cookies

 

The seller uses cookies technology on its website to collect information. By using the website, the customer accepts that the seller uses cookies.

 

Projekti lühikirjeldus: Aesti Skincare OÜ tegeleb Eesti terviseturbast looduskosmeetika arendamise ja tootmisega. Starditoetuse abil teostatakse turundustegevusi. Projekti eesmärk on üle-eestiline brändi ja toodete tuntuse kasv läbi turunduskommunikatsiooni ehk tarbijates tähelepanu ja huvi äratamine ning ostusoovi tekitamine läbi erinevate turundustegevuste. Projekti tulemusena on viidud ellu turundusplaan ja loodud 2 uut töökohta. Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Toetuse summa on 14959,84 eurot.

Projekti lühikirjeldus: Arendusprojekti üldine eesmärk on suurendada ettevõtte konkurentsivõimet läbi eelduste loomise uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete väljatöötamiseks ja turustamiseks nii sise- kui välisturgudel. Arendusprojekti konkreetseks eesmärgiks on innovaatilistele tehnoloogilistele lahendustele tuginedes töötada välja spetsiifiline kosmeetikatööstuse tooraine töötlemise tehnoloogia. Projekti tulemusena on valminud on spetsiifiliselt kosmeetikatööstuses kasutatava seadme eel- ja põhiprojekt, lisandunud uued tootegrupid, kasvanud ettevõtte konkurentsivõime ja ekspordipotentsiaal.
Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
Toetuse summa on 13990,2 eurot.