Free delivery from €30

Science

Aesti peat beauty products are made from 100% pure organic peat with a rich composition.

PRODUCT DEVELOPMENT

We work closely with researchers from the University of Tartu and the Tallinn University of Technology to develop the best products. The researchers have conducted numerous laboratory tests to identify the peat that has the best and most effective composition for beauty care. In order to achieve the best quality in peat composition, we launched an extensive development process to create a technology that would allow the Estonian peat to be filtered.

PRODUCTION

Aesti peat beauty products are produced in an accredited laboratory, have undergone laboratory testing and have been approved by the Health Board, thus the best quality of the products is always guaranteed. To provide the best quality, the quality of all raw materials entering production is assessed in a laboratory. The product development and production of Aesti beauty products takes place in Estonia.

CERTIFICATES

In 2014, the Aesti filtered Estonian peat was issued the most recognised document of cosmetic safety in the European Union, which proves the benefits of peat for human skin.

VALUES

Our mission in Aesti is to produce beauty products from Estonian peat that are pure and beneficial – just as a raised bog is natural.

Projekti lühikirjeldus: Aesti Skincare OÜ tegeleb Eesti terviseturbast looduskosmeetika arendamise ja tootmisega. Starditoetuse abil teostatakse turundustegevusi. Projekti eesmärk on üle-eestiline brändi ja toodete tuntuse kasv läbi turunduskommunikatsiooni ehk tarbijates tähelepanu ja huvi äratamine ning ostusoovi tekitamine läbi erinevate turundustegevuste. Projekti tulemusena on viidud ellu turundusplaan ja loodud 2 uut töökohta. Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Toetuse summa on 14959,84 eurot.

Projekti lühikirjeldus: Arendusprojekti üldine eesmärk on suurendada ettevõtte konkurentsivõimet läbi eelduste loomise uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete väljatöötamiseks ja turustamiseks nii sise- kui välisturgudel. Arendusprojekti konkreetseks eesmärgiks on innovaatilistele tehnoloogilistele lahendustele tuginedes töötada välja spetsiifiline kosmeetikatööstuse tooraine töötlemise tehnoloogia. Projekti tulemusena on valminud on spetsiifiliselt kosmeetikatööstuses kasutatava seadme eel- ja põhiprojekt, lisandunud uued tootegrupid, kasvanud ettevõtte konkurentsivõime ja ekspordipotentsiaal.
Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
Toetuse summa on 13990,2 eurot.