Free delivery from €30

Hair Growth Peat Shampoo with Biotin + Moisturizing Peat Conditioner

28,95

250ml x 2
1l hind 57.90€

Shampoo: Natural peat and biotin-enriched hair growth shampoo gives you thick and healthy shiny hair. The shampoo contains a unique therapeutic peat, known for its rich bioactive substances and minerals. Peat cleanses and nourishes the hair roots deeply, protecting them from external environmental influences. Biotin in the shampoo reduces the loss of hair and its breakage, accelerating growth and nourishing the scalp and roots. The argan oil absorbs evenly, smoothes broken ends and makes your hair silky soft after washing.

 

For the best results, use together with the natural peat conditioner.

 

Conditioner: Natural bog peat conditioner has the effects of rich and pure Estonian nature. Nourishing and moisturizing conditioner makes your hair soft, strong and easy to comb. The result is a naturally obtained shiny and healthy hair.

 

For the best results, use together with the natural peat shampoo.

 

-Suitable for daily use on all hair types

-Non-irritating, suitable for most sensitive skin

-Contains natural ingredients

-Free from sulphates, parabens and colourants

-Has not been tested on animals

 

CUSTOMER’S OVERVIEW

FAQ

Projekti lühikirjeldus: Aesti Skincare OÜ tegeleb Eesti terviseturbast looduskosmeetika arendamise ja tootmisega. Starditoetuse abil teostatakse turundustegevusi. Projekti eesmärk on üle-eestiline brändi ja toodete tuntuse kasv läbi turunduskommunikatsiooni ehk tarbijates tähelepanu ja huvi äratamine ning ostusoovi tekitamine läbi erinevate turundustegevuste. Projekti tulemusena on viidud ellu turundusplaan ja loodud 2 uut töökohta. Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Toetuse summa on 14959,84 eurot.

Projekti lühikirjeldus: Arendusprojekti üldine eesmärk on suurendada ettevõtte konkurentsivõimet läbi eelduste loomise uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete väljatöötamiseks ja turustamiseks nii sise- kui välisturgudel. Arendusprojekti konkreetseks eesmärgiks on innovaatilistele tehnoloogilistele lahendustele tuginedes töötada välja spetsiifiline kosmeetikatööstuse tooraine töötlemise tehnoloogia. Projekti tulemusena on valminud on spetsiifiliselt kosmeetikatööstuses kasutatava seadme eel- ja põhiprojekt, lisandunud uued tootegrupid, kasvanud ettevõtte konkurentsivõime ja ekspordipotentsiaal.
Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
Toetuse summa on 13990,2 eurot.