Free delivery from €30

3 in 1 FOR MEN – shampoo, conditioner, and shower cream

11,95

This 3 in 1 multitasker is a simple and essential product for every man’s grooming routine. The unique therapeutic peat deeply cleanses and nourishes the scalp, hair, and body.

Comprehensive Care for Men

Aesti’s 3 in 1 for men – shampoo, conditioner, and shower cream offers a comprehensive solution for daily body, hair, and scalp care. It is designed for men who value quality and convenience. Its unique formula, containing therapeutic peat, deeply cleanses while nourishing and moisturizing.

Natural and Safe Choice

Free from sulfates, parabens, and harmful chemicals, making it safe for daily use on all skin types. Enriched with olive oil, it ensures deep moisturization of the skin and hair, leaving them silky soft and radiant.

Convenience and Efficiency

Aesti’s 3 in 1 for men is the ideal choice for men with a fast-paced lifestyle, offering a simple yet effective solution for daily care.

One product, three functions – save time and space in your bathroom while maintaining the best possible care.

The result is naturally clean, silky soft skin and hair. Free from sulfates, parabens, and harmful chemicals, suitable for all skin types for daily use.

Projekti lühikirjeldus: Aesti Skincare OÜ tegeleb Eesti terviseturbast looduskosmeetika arendamise ja tootmisega. Starditoetuse abil teostatakse turundustegevusi. Projekti eesmärk on üle-eestiline brändi ja toodete tuntuse kasv läbi turunduskommunikatsiooni ehk tarbijates tähelepanu ja huvi äratamine ning ostusoovi tekitamine läbi erinevate turundustegevuste. Projekti tulemusena on viidud ellu turundusplaan ja loodud 2 uut töökohta. Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Toetuse summa on 14959,84 eurot.

Projekti lühikirjeldus: Arendusprojekti üldine eesmärk on suurendada ettevõtte konkurentsivõimet läbi eelduste loomise uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete väljatöötamiseks ja turustamiseks nii sise- kui välisturgudel. Arendusprojekti konkreetseks eesmärgiks on innovaatilistele tehnoloogilistele lahendustele tuginedes töötada välja spetsiifiline kosmeetikatööstuse tooraine töötlemise tehnoloogia. Projekti tulemusena on valminud on spetsiifiliselt kosmeetikatööstuses kasutatava seadme eel- ja põhiprojekt, lisandunud uued tootegrupid, kasvanud ettevõtte konkurentsivõime ja ekspordipotentsiaal.
Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
Toetuse summa on 13990,2 eurot.