Free delivery from €30

DEEP CLEANSING PEAT FACE MASK

19,95

150ml
l hind 109,94€

The renewed organic face mask is made out of rare Estonian peat, which is found only in Northern Europe. The renewed mask has even better filtered peat to bring out its best properties. Pure and filtered peat has a deep cleansing, healing and rejuvenating effect on your skin. The product has an awesome anti-aging, wrinkle-smoothing and blood-activating circulation effect. Peat face mask is also widely used for treating pimples, cleansing skin of residues and healing micro-wounds. Suitable for all skin types. As a result you will have a silky soft and healthy facial skin.

This product does not contain synthetic fragrances, parabens, mineral oils, silicones, sulfates, propylene glycol, phthalates, allergens or carcinogens.

CUSTOMER’S OVERVIEW

FAQ

Projekti lühikirjeldus: Aesti Skincare OÜ tegeleb Eesti terviseturbast looduskosmeetika arendamise ja tootmisega. Starditoetuse abil teostatakse turundustegevusi. Projekti eesmärk on üle-eestiline brändi ja toodete tuntuse kasv läbi turunduskommunikatsiooni ehk tarbijates tähelepanu ja huvi äratamine ning ostusoovi tekitamine läbi erinevate turundustegevuste. Projekti tulemusena on viidud ellu turundusplaan ja loodud 2 uut töökohta. Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Toetuse summa on 14959,84 eurot.

Projekti lühikirjeldus: Arendusprojekti üldine eesmärk on suurendada ettevõtte konkurentsivõimet läbi eelduste loomise uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete väljatöötamiseks ja turustamiseks nii sise- kui välisturgudel. Arendusprojekti konkreetseks eesmärgiks on innovaatilistele tehnoloogilistele lahendustele tuginedes töötada välja spetsiifiline kosmeetikatööstuse tooraine töötlemise tehnoloogia. Projekti tulemusena on valminud on spetsiifiliselt kosmeetikatööstuses kasutatava seadme eel- ja põhiprojekt, lisandunud uued tootegrupid, kasvanud ettevõtte konkurentsivõime ja ekspordipotentsiaal.
Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
Toetuse summa on 13990,2 eurot.