Free delivery from €30

ESTONIAN PEAT PRODUCTS BRAND AESTI TOOK BEAUTY ENTHUSIASTS ON A BOG HIKE


On a sunny Friday we put on our bog shoes to visit Kakerdaja bog and wandered around the big bog ponds, put ourselves to the test when crossing bog hollows, and familiarised ourselves with bog vegetation as well as the original story of the bog. Since Aesti products have been made from pure local peat, we also discussed different kinds of beauty products based on peat and their use.

Aesti has developed a specific technology that allows Estonian peat to be filtered. The result of this is pure peat with a rich composition, which is what all the beauty products of the Aesti brand are made from. The current product range of Aesti includes a shampoo and a face mask for skin and hair care. In July, however, all natural beauty fans can rejoice because new beauty products will be released – a conditioner and a shower cream will be added to the product range. Read more HERE:

Jaga seda postitust

Raba vaatetorn

THE STORY BEHIND OUR NAME

What does AESTI mean? The name AESTI comes from the book Germania written by the Roman historian Tacitus. In this work he used it to

Projekti lühikirjeldus: Aesti Skincare OÜ tegeleb Eesti terviseturbast looduskosmeetika arendamise ja tootmisega. Starditoetuse abil teostatakse turundustegevusi. Projekti eesmärk on üle-eestiline brändi ja toodete tuntuse kasv läbi turunduskommunikatsiooni ehk tarbijates tähelepanu ja huvi äratamine ning ostusoovi tekitamine läbi erinevate turundustegevuste. Projekti tulemusena on viidud ellu turundusplaan ja loodud 2 uut töökohta. Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Toetuse summa on 14959,84 eurot.

Projekti lühikirjeldus: Arendusprojekti üldine eesmärk on suurendada ettevõtte konkurentsivõimet läbi eelduste loomise uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete väljatöötamiseks ja turustamiseks nii sise- kui välisturgudel. Arendusprojekti konkreetseks eesmärgiks on innovaatilistele tehnoloogilistele lahendustele tuginedes töötada välja spetsiifiline kosmeetikatööstuse tooraine töötlemise tehnoloogia. Projekti tulemusena on valminud on spetsiifiliselt kosmeetikatööstuses kasutatava seadme eel- ja põhiprojekt, lisandunud uued tootegrupid, kasvanud ettevõtte konkurentsivõime ja ekspordipotentsiaal.
Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
Toetuse summa on 13990,2 eurot.